Winteractiviteiten


De Winteractiviteiten starten in september en lopen door tot het begin van de zomer.
In onderstaand overzicht vindt u de geplande activiteiten.

JONGERENKRING : Young@Schouwen
Alle jongeren van onze PG Schouwen aan Zee zijn uitgenodigd om mee te doen met Young@Schouwen.
Elke één na laatste woensdag van de maand komen we bij elkaar in de Deltastraat 2, Scharendijke.
We beginnen met gezellig samen eten om 17:30 uur.
Daarna wisselen we spelenderwijs met elkaar van gedachten over een onderwerp. 
We eindigen om 19:00 uur. De eerstvolgende data zijn:  Wo 19 oktober en Wo 23 november. 
Meer info bij:  dsboevepgsaz@gmail.com

SENIORENKOFFIE-OCHTEND
Elke 2e woensdag van de maand in de Pelgrimskerk van 10.00 – 12.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie en meer even gezellig bijpraten.
Met een gedicht of verhaal, de tijd vliegt. U bent altijd welkom !!
Contact : Wim Hack en Marijke van Reenen, tel. 651708

KOFFIE MET NOTEN
Elke 4e vrijdag van de maand in de Kerk van Burgh van 10.00 – 12.00 uur.
Eerst een kopje koffie en dan zingen, oude en nieuwe liederen.
Met op het orgel Kees Groenleer. We kijken er naar uit, u bent van harte welkom!
Contact : Wim Hack tel. 651708

MEET & GREET
Elke 1e donderdag van de maand in de Pelgrimskerk, inloop vanaf 17.00 uur
Samen eten, samen genieten van een voortreffelijke maaltijd, elkaar ontmoeten,
even bijpraten, gewoon gezellig. En als je graag kookt, koks zijn altijd welkom.
Graag aanmelden bij Ellen en Jan tel. 650596. Kosten € 5 pp.
In juli en augustus is er geen Meet & Greet.

BIJBELKRING: MET HET OOG OP DE ZONDAG
Rondom de Schriftlezing van de komende zondag komen we twee keer per maand
bijeen op verschillende locaties in de PG Schouwen aan Zee,
Pelgrimskerk in Haamstede en de Hoeksteen in Scharendijke.
Onder begeleiding van ds. Egbert Rietveld en ds. Marco Boevé.

Maandag 10 oktober
Woensdag 2 november
Maandag 21 november
Maandag 5 december
Maandag 9 januari
Woensdag 8 februari
Maandag 27 februari

Hoeksteen
Pelgrimskerk
Hoeksteen
Hoeksteen
Hoeksteen
Pelgrimskerk    Hoeksteen

13:30-15:30
10:00-11:30
13:30-15:30
13:30-15:30
13:30-15:30
10:00-11:30
13:30-15:30

ds. Marco Boevé
ds. Egbert Rietveld
ds. Marco Boevé
ds. Marco Boevé
ds. Marco Boevé
ds. Egbert Rietveld
ds. Marco Boevé

KRING POÉZIE DE KRACHT VAN TAAL
Zonder taal is menselijk bestaan ondenkbaar.
De kerk en ons geloven bestaan dankzij de kracht van taal.
Denk maar aan de magistrale proloog van het Johannesevangelie:
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
In deze kring lezen we gedichten uit de wereldliteratuur,
vanaf het ontstaan van de Bijbel tot in onze tijd toe.
Poëzie kent een eigen scheppingskracht die ons kan raken in het hart:
troostend, bezielend, soms aanklagend of ook bevrijdend.
Zo komt poëzie aan bod uit Hooglied, van de apostel Paulus, Hildegard von Bingen,
maar ook van Ida Gerhardt, Huub Oosterhuis, Herman de Coninck en Bart Moeyaert. 
Op de volgende woensdagen 15 februari en 1, 15 en 29 maart komen we weer bij elkaar.
In de Pelgrimskerk, zaal Revasa.
Opgave voor deze kring kan via: ds.e.j.rietveld@gmail.com

Aanmelden en informatie
Voor veel activiteiten hoeft u zich niet aan te melden.
Voor andere activiteiten is aanmelding wel gewenst.
Dit staat dan bij de activiteit vermeld.
Hieronder vindt u de telefoonnummers en e-mailadressen van de contactpersonen :

NaamTel.E-mail
ds. Harry Smit
ds. Egbert Rietveld
ds. Marco Boevé
Aart van Drie
Wim Hack
Joppa van den Houten
Ellen en Jan Glaubitz
0111-408190
06-34104659
0111-408583
0111-651143
0111-651708
0111-461407
0111-650596
harrysmit@freeler.nl
ds.e.j.rietveld@gmail.com
dsboevepgsaz@gmail.com
avandrie@zeelandnet.nl
whack@zeelandnet.nl
jvdhouten@zeelandnet.nl
jpglaubitz@zeelandnet.nl