WinteractiviteitenDe Winteractiviteiten voor het seizoen 2021/2022 starten in september.
In onderstaand overzicht vindt u de voorlopig geplande activiteiten.
Zodra de data bekend zijn worden deze op de website vermeld.
E.e.a. voor zover Corona geen roet in het eten gooit.

BIJBELKRING
Rondom de Schriftlezing van de komende zondag.
Twee keer per maand op maandag van 10.00-11.30 uur in Pelgrimskerk met ds. Harry Smit.

BIJBELLEZEN MET DE RABBIJNEN
We lezen vers voor vers de allereerste verhalen uit de Bijbel (Genesis 1 – 11)
samen met de commentaren van verschillende rabbijnen door de eeuwen heen.
Daarbij komen een aantal grote thema’s aan de orde als ‘goed en kwaad’, ‘geweld’,
‘zorg voor elkaar’, ‘man en vrouw’ en nog heel veel meer.
Al het materiaal wordt in een Nederlandse vertaling ter beschikking gesteld.
We gaan verder lezen vanaf Genesis 4.
Tijdstip: 15.30 – 17.00 uur.
Plaats: Recreatiezaal van de Pelgrimskerk, Platboslaan 1, Burgh-Haamstede.
Begeleider: ds. Harry Smit
Graag opgeven vooraf via email: harrysmit@freeler.nl of tel: 0111-408190

DE REGELS VAN BOETE EN BEROUW
Nadat we afgelopen seizoen de regels van het gedrag hebben gelezen
gaan we nu verder met de regels van Boete en Berouw.
Ze komen ook uit hetzelfde boek, de Mishne Thora van Maimonides.
Naast een inleiding over een aantal rabbijnse concepten rond de begrippen
‘inkeer’, ‘de komende wereld’ en ‘de vrije wil’, lezen we het hele traktaat in het
Nederlands en bespreken het.
Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Recreatiezaal van de Pelgrimskerk, Platboslaan 1, Burgh-Haamstede.
Begeleider: ds. Harry Smit
Graag opgeven vooraf via email: harrysmit@freeler.nl of tel: 0111-408190

Aanmelden en informatie
Voor veel activiteiten hoeft u zich niet aan te melden.
Voor andere activiteiten is aanmelding wel gewenst.
Dit staat dan bij de activiteit vermeld.
Hieronder vindt u de telefoonnummers en e-mailadressen van de contactpersonen :

NaamTel.E-mail
ds. Harry Smit
ds. Jos Wouters
Aart van Drie
Wim Hack
Evert Hop
Marijke Wessels
Joppa van den Houten
0111-408190
0118-613216
0111-651143
0111-651708
0111-461987
0111-416818
0111-461407
harrysmit@freeler.nl
info@joswouters.com
avandrie@zeelandnet.nl
whack@zeelandnet.nl
ehop@zeelandnet.nl
wesse342@kpnmail.nl
jvdhouten@zeelandnet.nl