Contact

Bestuur Windkracht 8 :

Voorzitter: vacature

Secretaris: Mw. Bea Flach,
tel. 0111 462266, email : bjflach@zeelandnet.nl

Penningmeester: Dhr. Jan van den Broeke,
tel. 0111 653160, email : jvdbroeke@zeelandnet.nl

Algemeen e-mailadres: info@windkracht8opschouwen.nl

Bankrekening: NL31 RABO 0343704544 t.n.v. : Windkracht 8