Zomeractiviteiten

gezin

Zomeractiviteiten in de Westhoek 2022

Meer informatie over de activiteiten en exposities vindt u in het voorjaar
in het Zomermagazine “Zin in Schouwen” en op deze website.

Zomeractiviteiten in de Westhoek
De gezamenlijke kerken van Windkracht-8 hebben een afwisselend en inspirerend zomerprogramma voor gasten en inwoners gemaakt.
Veel van de activiteiten zijn gratis toegankelijk. Soms wordt er een collecte gehouden of een bescheiden bijdrage in de kosten gevraagd.
U bent van harte welkom!

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

JACOBUSKERK RENESSE
Open kerk
Tijdens de weekmarkt op woensdag van 4 mei tot 28 september van 10.00-13.00 uur en tijdens de avondmarkten.
Er is een boeken-koffie-kranten-stilte-kaarsenhoek.
Een mogelijkheid voor recreatiepastoraat, rondleiding door de monumentale kerk en torenbeklimming.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

CORNELIUSKERK NOORDWELLE
In de kerk is een meditatiehoek met kaarsentafel.
De Corneliuskerk heeft ook landelijke bekendheid vanwege haar eigentijdse kloosterfunctie.
Iedere woensdag:
17.00 uur: meditatief meerstemmig zingen van Taizé- en Iona-liederen
18.00 uur: Vesper; kloosterviering
18.30 uur: Verzorgde warme maaltijd; €5,00 per persoon, opgave op maandag via: kloosterwelle@gmail.com

——————————————————————————————————————————————————————————————–

MEER INFORMATIE
Informatie over nog niet geplande zomeractiviteiten of doorgaan van geplande activiteiten vindt u op:
* Deze website van Windkracht-8
* De websites van de aangesloten kerken:
* De Pelgrimskerk in Haamstede, Kerk in Burgh,
xxde Jacobuskerk in Renesse, de Corneliuskerk in Noordwelle en
xxde Bethlehemkerk in Scharendijke: www.kerkopschouwen.nl
* RK Parochie Schouwen-Duiveland: www.paterdamiaanparochie.nl
* Christelijke Gereformeerde kerk Haamstede: www.cgkhaamstede.nl
* Hervormde gemeente Haamstede: www.hervormdhaamstede.nl

naar boven ^