Kringen en Activiteiten

Vervolg
Verschillende kringen en lezingen gaan over de Bijbel. Variërend van een  theatervoorstelling met Kees Posthumus “dwars door de Bijbel”, Bijbellezen met de rabbijnen, tot twee avonden over contextueel Bijbellezen.
Ook het Koffiedrinken met Noten, en de maaltijden van Meet & Greet, de activiteiten van Kloosterwelle ontbreken de komende winter niet.
Als predikanten van de Westhoek hebben we getracht om “voor elk wat wils” te bieden. We hopen dat we zo als gemeente of parochie van Jezus Christus in de Westhoek een gemeente zijn, waar geleerd wordt. Waar mensen kunnen leren en groeien in hun geloof. Met elkaar in gesprek zijn. We hopen dat de kringen en activiteiten de mogelijkheid bieden om uw geloof te verdiepen. En bijdragen aan uw kennis van “het goede verhaal” dat de Bijbel is. Het goede verhaal, dat mensen hoop geeft, troost en bemoedigt. Maar ook tot nadenken zet en soms nieuwe, ongekende wegen kan wijzen.

We hopen dat u zich welkom voelt bij de activiteiten van de verschillende kerken van Windkracht 8. En dat dit bij zal dragen aan de ontmoetingen tussen gemeenteleden en parochianen van verschillende kerken.
Tot slot: er is tevens een handige kalender opgenomen waarin alle data met de activiteiten vermeld staan. Op deze website van Windkracht 8 vindt u ook alle actuele informatie.
Wees van harte welkom!

Namens de zeven kerken van Windkracht 8,
Ds. Janneke Herweijer

Terug naar Kringen en Activiteiten overzicht