1. Israël/Palestina-avond. Film: Tel Aviv On Fire

We kijken samen naar een film die de spanning tussen Israël en Palestina authentiek in beeld brengt. Dat doen we al sinds 2008. Toen bracht de kerkenraad van Renesse een werkbezoek aan Israël. Daarbij werden we rondgeleid door een Palestijnse en (kritische) Israëlische gids en overnachtten we bij Palestijnse gezinnen. Die reis heeft ons geleerd om het andere gezicht van het ‘Beloofde Land’ recht in de ogen te zien. Sindsdien onderhouden we contact met Daoud Nassar, de founding father van de ‘Tent of Nations’, de Palestijnse vredesheuvel bij Bethlehem.
Daoud houdt dapper vast aan het historisch recht van de familie op deze grond, te midden van Israëlische nederzettingen. Tegelijk weigert deze Christen-Palestijn een vijand te zijn van het Joodse volk. Wij steunen zijn vredeswerk via de diaconie-collecte. We proberen via een opiniërende film en open gespreksavond onze dubbele loyaliteit met het Joodse en Palestijnse volk gestalte te geven.
Ook ter voorbereiding op de jaarlijkse Israëlzondag (6 oktober)
Titel van de film: Tel Aviv On Fire van de Palestijnse regisseur Sameh Zoabi
Leiding:  ds. Piter Goodijk
Plaats:    koorruimte Renesse
Datum:   maandag 23 september 2019
Tijd:       19.00 uur