16. Gesprekskring: God en ik, van Alain Verheij

Waarom zou je je anno 2019 nog bezighouden met de Bijbel? In zijn relaas over zijn persoonlijk geloof neemt Alain Verhey ons mee langs diverse Bijbelverhalen, die hij op toegankelijke wijze vertelt. De schepping, Ark van Noach, Jeremia, David, Jozef, vastentijd en Pasen passeren de revue. Tegelijk analyseert hij scherp onze tijd. Voor Verhey zijn Bijbelverhalen tijdloze verhalen, die tegenwoordig nog steeds kunnen aanspreken en sociale en psychologische lessen kunnen leren. Welk licht werpen deze verhalen op onze levensvragen? Aan de hand van het boek van Alain Verhey zullen we hierover in gesprek gaan.
Leiding:  ds. Janneke Herweijer
Plaats:    Revasa in Burgh
Data:      woensdag 20 nov, 22 jan, 19 feb, 18 maart, 22 april
Tijd:       om 19.30 uur