10. Gesprekskring: Heilige Onrust

De grenzen tussen geloof en ongeloof zijn diffuus geworden. Oude geloofszekerheden zijn niet meer vanzelfsprekend, maar het zoeken naar en de ervaring van het heilige zijn gebleven. Aan de hand van het boek van Frits de Lange “Heilige onrust” (uitg. Ten Have) zullen we spreken over wat voor ons de kern van geloven is. De Lange schetst het beeld van de pelgrim die in beweging blijft en de reis zelf als bestemming ervaart. Een beeld, dat veel mensen aanspreekt in een tijd, waarin alles voortdurend in beweging is.
Leiding:  ds. Janneke Herweijer
Plaats:    Revasa in Burgh
Data:      woensdag 25 sept, 23 okt
Tijd:       om 19.30 uur.