4. Het jaar van Bonhoeffer 75

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. In zijn laatste 2 jaren schreef hij in de gevangenis van Berlijn brieven, gedichten en gebeden over blijvend engagement, aangevochten geloof en emoties in de cel. Herkenbaar voor mensen van vandaag: Wie ben ik, van depressie naar innerlijke kracht. Hoe ga je om met de demonen van de nacht. Hoe blijf je staande in tijden van ongeluk. Stadia op weg naar de vrijheid. Wat is oprechte vriendschap. Spanning tussen gemeenschap en individu. Het wezen van de kerk en oecumene.
Corrie Kopmels maakte een vertaling van deze gedichten en gebeden. Die gaan we met elkaar lezen het komend seizoen. Met mogelijke uitstappen naar Bijbelse figuren in de gevangenis: Jozef, Daniël, Johannes de Doper, Paulus en Silas. Ook kunnen we liederen beluisteren via de cd ‘Silent Voices’, prisonsongs geïnspireerd door de poëzie van Bonhoeffer. Het werkschrift ‘Bonhoeffer 75’ (€2 + porto) is te bestellen via: bonhoeffer75@kpnmail.nl.
Elke 3e dinsdag van de maand.
Leiding:    ds. Piter Goodijk
Plaats:     koor of pastorie Renesse
Data:       dinsdag 17/9, 15/10, 19/11, 17/12, 21/1, 18/2, 17/3, 21/4.
Aanvang: 20.00 uur.