3. Gebedskring Pelgrimskerk

“Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid.” Dit kan juist een reden zijn om ook mee te doen in de gebedskring!
“Mensen zeggen vaak dat ze thuis wel kunnen bidden.”
“Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer…..”
Elke tweede donderdag van de maand komen we met een groep van 7 á 8 mensen bij elkaar in de Pelgrimskerk (in de Jeugdzaal). Er is altijd wel iemand die iets heeft meegenomen van wat hem of haar inspireerde de afgelopen week.
We vertellen elkaar onder de koffie wat ons bezig houdt. We zingen een lied (vaak een psalm), danken en bidden.
We brengen onze gebeden bij God: aan het Licht van een paaskaars steken we kleine kaarsjes aan na elke voorbede.
En dan wordt het steeds lichter.
Elke keer weer is het fijn om te leren van elkaar en te durven delen in geloof en in gebed. We zijn afkomstig uit Protestantse- en RK- kerken.
U/jij bent van harte uitgenodigd in de Pelgrimskerk.
Contactpersoon:   Evert Hop 
Plaats:                 Pelgrimskerk
Data:                   donderdag 12 sept., 10 okt. enz. (zie kalender)
Tijd:                    van 10.00 – 11.30 uur.