1. Kloosterwelle vespers

In de kerk van Noordwelle is er iedere woensdag om 17.00 uur meditatief zingen, om 18.00 uur de vesper en om 18.30 uur de maaltijd in het koor van de kerk.
Opgave voor de maaltijd uiterlijk op maandag via info@kloosterwelle.nl .
Leiding: Vesper-team van Kloosterwelle,
contactpersoon: ds. Piter Goodijk.
Naar website Kloosterwelle