Pinkstergroeten 2022

Ook dit jaar op 1e Pinksterdag is met een estafetteloop
het Pinkstervuur én een Pinkstergroet rondgebracht.
Elke kerk heeft een eigen groet voor de volgende kerk.

De groet van de Christelijke Gereformeerde Kerk Haamstede
aan de Bethlehem kerk in Scharendijke luidt :

Pinksteren 2022
En als zij gebeden hadden
werd de plaats in welke
zij vergaderd waren, bewogen.
En zij werden allen vervuld
met de Heilige Geest
en spraken het Woord Gods
met vrijmoedigheid.

De groet van de Bethlehem kerk in Scharendijke
aan de Jacobus kerk in Renesse :
Een groet in verbondenheid van Scharendijke aan Renesse :

De Geest van God
waait door onze kerkgebouwen heen
Ze zoekt woning in onze harten en
maakt ons door het geloof in Christus ÉÉN

De groet van de Jacobus kerk in Renesse
aan de Johannes de Doper kerk in Haamstede (Grote Kerk) :
Een groet in verbondenheid van Renesse/Noordwelle aan de Hervormde Kerk te Haamstede :

De Geest van God
waait door onze kerkgebouwen heen
Ze zoekt woning in onze harten en
maakt ons door het geloof in Christus ÉÉN

De groet van de Johannes de Doper kerk in Haamstede
aan de Kerk in Burgh luidt :

“De Geest is een geschenk van Gods genade,
zodat je weet, nooit ben ik meer alleen.
Zelfs in de felste strijd mag je ervaren
zijn warmte, als een deken om je heen.”

De groet van de Kerk in Burgh
aan de Pelgrimskerk in Haamstede luidt :

Dat de Geest ons mag aansporen tot bezield leven,
waarin vreugde wordt gedeeld, verdriet wordt gezien.
Dat diezelfde Geest ons veerkracht van hoop mag schenken en
verbeeldingskracht, om onze wereld vandaag nog een glimp te geven van toekomst!

De groet van de Pelgrimskerk in Haamstede
aan de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk in Haamstede luidt :

De heilige geest is niet de wind die de blaadjes van de bomen doet ritselen,
of de stormwind die de bomen ontworteld.
De wind is de wind en niets anders, hoe hard het ook stormt.
de heilige geest is ook niet de levensadem van ons lichaam,
de lucht in onze longen, waarmee we spreken en zingen, hijgen en piepen.
Ook de hartstocht van de één voor de ander is geen heilige geest,
evenmin als de branding van de zee en de vuurgloed van de zon.
Maar hartstocht voor gerechtigheid en vrede, gloed van ontferming –
dat je het hijgen en piepen en gesmoorde schreeuwen van de ouderloze en
in zichzelf begraven kinderen nog hoort : dat is de heilige geest.
En dat wij niet ophouden naar woorden te zoeken van bemoediging,
en van protest ook, dat je je niet met stomheid laat slaan,
en er niet het zwijgen toe doet; dat je elkaar blijft toezingen en
zegenen en niet toegeeft aan de alom heersende schamperheid,
de harde taal die mensen onderuithaalt, de spraakverwarring:
dat is de heilige geest.

De heilige geest is iets ín mensen; Iets?
Een kracht, een inzicht, een intuïtie die ons ontvankelijk maakt;
een tegenkracht, tegen alles wat hard en rigide en koud en versteend is.
Iets in mensen? God in mensen?
Dàt in mensen, waarin zij beeld en gelijkenis zijn van Hem.
Van Hem die Schepper en Bevrijder heet.
Heilige geest: scheppingskracht en bevrijdingskracht in mensen.

De groet van de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk in Haamstede
aan de Christelijke Gereformeerde Kerk Haamstede luidt :

Kom Heilige Geest…
Vervul de harten van Uw gelovigen,
En ontsteek in ons het vuur van Uw liefde,
Stort Uw Geest over ons uit
En gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
Laat ons bidden Heer, geef dat wij door Uw heilige Geest
De ware wijsheid mogen bezitten en ons
over Uw vertroosting mogen verblijden door Jezus Christus, onze Heer.
De Heer zal bij ons zijn, de Heer zal ons bewaren.