Pinkstergroeten 2021

Evenals vorige jaren is ook dit jaar op 1e Pinksterdag met een estafetteloop
het Pinkstervuur én een Pinkstergroet rondgebracht.
Elke kerk heeft een eigen groet voor de volgende kerk.

De groet van de Christelijke Gereformeerde Kerk Haamstede
aan de Bethlehem kerk in Scharendijke luidt :
Moge God.
die ons hoop geeft.
u in het geloof geheel en al
vervullen met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal
zijn door de kracht van
de Heilige Geest

De groet van de Bethlehem kerk in Scharendijke
aan de Jacobus kerk in Renesse luidt :
Vuur en Vlam

Heer, Uw adem geeft ons nieuwe levenskracht door Uw macht.
Zet ons in Vuur en Vlam Heer, door Uw Heilig Woord.
Laat ons danken voor Uw Geest op dit Pinksterfeest

Gedicht van Ina Emmink

De groet van de Jacobus kerk in Renesse
aan de Pelgrimskerk in Haamstede luidt :
PINKSTERGROET
Op deze vijftigste dag van Pasen groeten de broeders en zusters vanuit de Jacobuskerk te Renesse de broeders en zusters van de Pelgrimskerk te Haamstede.
We hopen dat jullie net als wij bemoedigd worden door de grote daden van God die we in onze eigen taal weer horen vertellen

Heel veel geestkracht toegewenst om getroost te leven en dit verhaal in menselijke woorden en daden handen en voeten te geven.
Shalom/vrede!

De groet van de Pelgrimskerk in Haamstede aan de Kerk in Burgh luidt :
Van hemelhoog waait plots een wind
door ’t huis waar ieder zich bevindt
in taal en teken komt de Geest
Gods adem op het Pinksterfeest

Zij troost ons bij verdriet en pijn
wil als een moeder voor ons zijn
zij helpt ons om weer op te staan
en geeft ons kracht om door te gaan

Dat ons de moed doorstromen mag
dat wij als op die Pinksterdag
bewogen door een warme gloed
op weg gaan door de Geest gevoed

Voorbij een virus dat ons kwelt
ontstaat een lied dat in ons zwelt
wij leven door, gesterkt en blij
zo worden wij tenslotte vrij

De groet van de Kerk in Burgh aan de Johannes de Doper kerk in Haamstede (Grote Kerk) luidt :

De groet van de Johannes de Doper kerk in Haamstede
aan de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk in Haamstede luidt :
Zondag………Pinksteren
Ja, het zal anders zijn in de manier waarop we dit vieren,
maar Gods Geest is en blijft dezelfde, dus houd vol…..
houd vol.
Hij laat niet los wat zijn hand eens begon!

De groet van de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk in Haamstede
aan alle kerken van Windkracht 8 luidt :